JAVNI KONKURS za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja - osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2017/18. godinu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

Javna ustanova Osnovna škola

„Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac

Datum: 27.01.2018.g.

U skladu sa Odlukom Školskog odbora JU OŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac o raspisivanju Javnog konkursa za osnovno obrazovanje odraslih u školskoj 2017/18. godini broj: 01-47/2018 od 26.01.2018. godine raspisuje se

JAVNI KONKURS

Za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja - osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2017/18. godinu

1 .OPŠTI I POSEBNI USLOVI:

a) Da je polaznik drţavljanin Bosne i Hercegovine;

b) Da polaznik ispunjava psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa;

c) U program osnovnog obrazovanja odraslih moţe se upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika.

 

2 .BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM: OSNOVNO DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE

RAZRED:

BROJ POLAZNIKA:

OD prvog ( I ) DO petog (V) RAZREDA

30 polaznika

OD šestog (VI ) DO devetog (IX) RAZREDA

60 polaznika

 

 3. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA I TRAJANJE:

a) Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred po tri mjeseca, za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred po šest mjeseci.

b) Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom i na drugi primjeren način.

 

4 . NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA:

a) Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole;

b) Svjedodţba o završenoj osnovnoj školi;

 

5 .VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU:

Visina troškova obrazovanja polaznika propisana je Odlukom o utvrđivanju visine troškova obrazovanja odraslih i provjere znanja za institucije koje provode formalno obrazovanje, a koju propisuje ministar Obrazovanja i nauke TK, te koja će biti istaknuta na vidnom mjestu u školi, kao i na web stranici škole.

6 .POTREBNA DOKUMENTACIJA:

a) Prijava za upis koja se preuzima na protokolu škole ili na web stranici škole;

b) Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);

c) Uvjerenje o drţavljanstvu (original ili ovjerena kopija) da nije starije od 3 mjeseca;

d) CIPS (kopija);

e) Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija).

f) Rješenje o ekvivalenciji inozemne školske isprave izdato od strane nadleţnog Ministarstva ukoliko je polaznik prethodno školovanje pohađao i završio u inostranstvu, (original ili ovjerena kopija),

 

Napomena:

-Pod ovjerenom kopijom podrazumijeva se dukument koji je ovjeren od strane nadleţnog organa-(gradskog/općinskog ili notara).

-Pod propisanim obrascem se podrazumijeva sluţbeni obrazac na kojem se izdaje Uvjerenje o prethodno završenom razredu u skladu sa propisima koji regulišu Kanton ili Entitet koji ga izdaje.

-Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama a), b), c) i d) tačke 6. konkursa.

 

7. OSTALE NAPOMENE:

Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave se dostavljaju zaključno sa 12.02.2018. godine.

Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnim danom od 8 do 14 sati na protokolu škole putem prijavnog obrasca koji se moţe preuzeti u kancelariji sekretara škole ili na web stranici škole: www.basagic.ba., kao i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac, Ul. Ţrtava Srebrenice broj 5, 75260 Gradačac, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2017/18. godinu.

Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih TK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na područiju TK.

Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon: 035/821-850 ili na web stranici škole: www.basagic.ba

 

Gradačac, 27.01.2018. g.

Direktor škole:

/Fuad Suljkanović/

Učenici naše škole su učestvovali na tradicionalnoj "Smotri stvaralaštva 2011" i pokazali izvanredne nastupe.

Pogledajmo video prilog!

U četrvrtak, 13.6.2013. godine, u gradačačkom Gradskom kinu održan je Godišnji koncert Paralelne osnovne muzičke škole pri JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" iz Gradačca.

Uz mnoštvo izvedbi kompozicija poznatih svjetskih autora, kao ošto su J.S.Bach, N.Čajkin, L.Bocherini, Mozart, L.van Bethoven, J. Kršić, R.Schuman... učenici su oduševili prisutne goste svojim izvedbama.

"Dvanaest godina od osnivanja Paralelne osnovne muzičke škole, za nas, možemo slobodno kazati, predstvalja jednu stabilnu školu koja broji 10 odjeljenja, sa oko 100 učenika i 8 uposlenika. Zasigurno jedna dobra "armija" koja može može podmijeriti potrebe naše lokalne zajednice, našeg Gradačca" kazao je između ostalog gdin. Fuad Suljkanović, direktor JU OŠ "Dr. Safvet-beg Bašagić" Gradačac.

Direktor Suljkanović je pohvalio učenike i nastavnike na zalaganju u radu, a onim najuspješnijim uručio je pohvale i priznanja za učešće na državnim i međunarodnim takmičenjima.

(basagic.ba)

 

  1.  Apelom za pomoć obratili  su nam se roditelji djevojčice Dahić Ajne koja ima 2,5 godine. Ajni je dijagnosticiran tumor na oku. Za liječenje u inostranstvu potrebna su znatna materijalna srestva.
  2. Apelom za pomoć obratili su nam se roditelji dječaka Hasić Almedina (2003. godište). Almedin boluje od rijetke mane na vratu mokraćnog mjehura. Do sada je imao 5 operacija, slijedi 6. operacija u Beogradu. Za liječenje mu je potrebna znatna materijalna pomoć.

Svi oni koji žele podržati humanitarnu akciju prikupljanja novčanih priloga za liječenje navedene djece novac mogu predati razredniku od 11.12. do 19.12.2014. godine.

U srijedu, 30.12.2015.godine, u našoj školi se održala još jedna novogodišnja priredba posvećena Danu dječije radosti.

Uz prisusttvo roditelja i mnogobrojnih gostiju učenici su nastupili sa raznovrsnim folklornim tačkama, horskim izvedbama, recitacijama, dramskim igrokazima, ritmikom... i najavili veseo doček Nove godine.

SRETNA NOVA GODINA!

 

U prilogu pogledajte fotografije sa održane priredbe:

{vsig} Dandjecijeradosti2015{/vsig}

1. U srijedu 02.03.2016.godine u Sportskoj dvorani „Skenderija“ održana je manifestacija za izbor najboljeg sportiste, najboljih sportskih kolektiva i pojedinaca u toj oblasti za 2015.godinu. Za rezultate postignute na takmičenjima u karateu, Čolić Nihad učenik VI-1 odjeljenja proglašen je  najuspješnijim pionirom godine.

Nihadu upućujemo najiskrenije čestitke za postignute rezultate sa željom za postizanje uspjeha i u narednim sportskim takmičenjima.

 

2. U subotu 19.03.2016. godine, u OŠ „Edhem Mulabdić“ u Međiđi Donjoj održano je općinsko takmičenje iz biologije. Ekipu naše škole predstavljali su sljedeći učenici: Smajić Šejla, Hasukić Ema i Pandžić Kruškić Sanela, učenice osmog razreda. Naše učenice su postigle izvanredne rezultate, u ukupnom plasmanu naša škola je osvojila ubjedljivo 1.mjesto.

Sanela je osvojila 1.mjesto, a Ema i Šejla su osvojile 2.mjesto i ostvarile su plasman na kantonalno takmičenje.

Učenicama i nastavniku najiskrenije čestitke i mnogo uspjeha na kantonalnom takmičenju.

 

3. U subotu je u OŠ „Džakule“ u Džakulama održano kantonalno takmičenje iz geografije. Našu školu su predstavljale Haseljić Šejla i Muratagić Lamija, učenice sedmog razreda. Ostvarile su izvanredan uspjeh; Lamija je osvojila 1.mjesto sa 100 bodova, a Šejla šesto mjesto. Učenicama i nastavnici koja ih je pripremala za takmičenje najiskrenije čestitke.

 

4. 19. marta u „Međunarodnoj osnovnoj školi“ u Tuzli održano je i kantonalno takmičenje iz engleskog jezika. Našu školu su predstavljali: Ademović Ajla, Hodžić Lejla, Rejzović Lea, Hanić Anela, Hadžimuhamedović Una i Nezić Nasir. Ajla je osvojila 1.mjesto, Lejla 4.mjesto, Nasir 5.mjesto. Učenicima i nastavnicama koje su ih pripremale za takmičenje najiskrenije čestitke.

Svake godine Pedagoški zavod TK-a vrši vrednovanje rezultata rada škola Tuzlanskog kantona na kojim je naša škola prepoznatljima po dobrim rezultatima.

U školskoj 2016/2017. godini ponovo smo zauzeli prvo mjesto u konkurenciji 87 osnovnih škola koje su vrednovane. U spjeh naše škole je poseban i vrijedan pažnje . Osvojili smo ukupno 6046 bodova, a na takmičenjima i spotrama  2810 bodova.

Za izuzetno dobar uspjeh su zaslužni svi zaposlenici, učenici naše škole i njihovi roditelji.  Najiskrenije čestitke svima!

Naš uspjeh nam  je podstrek i obaveza da i dalje postižemo dobre rezultate.

(Basagic.ba)