JU Osnovna škola „Dr.Safvet- beg Bašagić“ Gradačac

Javna ustanova Osnovna škola „Dr.Safvet- beg Bašagić“ Gradačac dobila je naziv decembra 1993. godine  i nastavila kontinuitet Osnovne škole „ Ivo Andrić“ odnosno „Jovan Jovanović Zmaj“ Gradačac.


Otkako su Ministarstvo obrazovanja  nauke, kulture i sporta TK i Pedagoški zavod uveli  takmičenje i vrednovanje rezultata rada svih osnovnih škola Tuzlanskog kantona, učenici i radnici naše škole postižu izvanredne rezultate. Prvi zapaženi rezultati postignuti su u školskoj 2003/2004.godini, kada je škola  zauzela prvo mjesto na vrednovanju. Izuzetne rezultate škola je postigla u posljednje tri godine, uzastopno zauzevši prvo mjesto u konkurenciji 85 osnovnih škola.


Za uspjeh i izvanredne rezultate u pojedinačnim i ekipnim takmičenjima zaslužni su svi članovi  i mentori  dodatne nastave i  slobodnih aktivnosti,  jer se tome pored redovne nastave posvećuje posebna pažnja.


Općinsko vijeće Gradačac, za postignute rezultate  u razvoju osnovnog obrazovanja, našoj školi je 2006.godine dodijelilo prestižnu Plaketu „Zlatni Zmaj“, na što smo posebno ponosni.


Potaknuti  uspjesima naše škole 28.marta 2012. godine Televizija Tuzlanskog kantona snimila je emisiju  „Putokazi“.


Ističemo, takođe, veoma važan segment kojim se u ovoj školi posvećuje posebna pažnja, a to je saradnja sa drugim školama na našoj općini, Kantonu, Federaciji BiH-e. Tu posebnu ističemo saradnju sa Osnovnom školom“Ključ“ iz Ključa.


Naša škola, odnosno naši učenici, roditelji i zapslenici, učestvuju u humanitarnim akcijama.Vrijedna pažnje je saradnja sa HO „ Merhamet“ Tuzla, u kojoj su naši učenici i roditelji pokazali veliku humanost i u posljednjih deset godina najviše prehrambenih namirnica je donirano iz naše škole.


Našu školu u školskoj 2011/2012. godini pohađa 985 učenika raspoređenih u 40 odjeljenja. Nastava se realizuje  u centralnoj školi i tri područne škole: Mionica I, Mionica III i Sibovac. Paralelno sa radom Osnovne škole radi i Osnovna muzička škola. Osnovna muzička škola počela je sa radom školske 2001/2002. godine. Nastavu u  Osnovnoj muzičkoj školi u školskoj 2011 /2012. godini pohađa 106 učenika, raspoređenih u sedam odjeljenja.


Učenici i radnici naše škole će i ubuduće nastojati postizati izuzetne rezultate, kako bismo predstavljali našu Općinu, Kanton i Bosnu i Hercegovinu.

________________________________________________________________________________________________________________

Public Institution Primary School „Dr. Safvet-beg Basagić“ Gradačac got the name in December of 1993, and since then it has continued to work as before when it was named „Ivo Andrić“ or „Jovan Jovanović Zmaj“.

Since Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Tuzla Canton and Pedagogical Institution have introduced  competition and evaluating the results of all primary schools in Tuzla Canton, the students and teachers of our school have been achieving brilliant results.  First important results were achieved in 2003/2004 school year, when the school won the first place in Tuzla Canton.


Brilliant results have also been achieved in last three school years and the school won the first place among 85 primary schools in Tuzla Canton three times in a row.


It has to be said that great results are also achieved in this school year.


We have great results in both individual and team competitions thanks toall our members and mentors of extra classes and free activities as this is an important segment of classes, besides regular ones.


Municipal Council awarded our school a plaquette for the results in achieved elementary education development, and this is something we are very proud of.


Impressed with the success in last three school years,Tuzla Canton Television visited our school and made a short story about us in a TV programme „Putokazi“.


We must emphasize that we have great cooperation with other schools in our town, canton and Federation of Bosnia and Herzegovina. One of the schools we are cooperating with for many years now is the Primary School „15. April“ Kljuc.


It is also very important to say that our students, their parents and teachers are involved in humanitarian activities. Especially important is the cooperation with the Humanitarian Organization „Merhamet“ Tuzla. Our students and their parents have showed great humanity by donating the greatest number of foodstuff from our school in last ten years.


In this school year (2011/2012) we have 985 students distributed in 40 classes.Besides the central primary school, we also have three regional primary schools: Mionica I, Mionica III and Sibovac. In our primary school there is also a parallel Music Primary School. It started to work in 2001/2002 school year. In this school year, there are 106 students in Music Primary School distributed in 7 classes.


The students and teachers will try to keep these great results and successfully represent our town,Tuzla Canton and our country, Bosnia and Herzegovina.