Uspjeh naših učenika na takmičenjima (matematika, bosanski jezik)

1. U subotu 12. marta u OŠ “Ivan Goran Kovačić” održano je gradsko takmičenje iz matematike.

Na takmičenju našu školu su predstavili sledeći učenici: Hasanović Lamija, Djedović Anis i Suljkanović Isam (VI razred); Šibonjić Mehmedalija, Jašarević Halima i Bektašević Jasmina (VII razred); Vilić Ramiz, Dudić Faruk i Džafić Iman (VIII razred); Ibranović Emina, Mustafić Emir i Halilović Ajla (IX razred).

Mehmedalija je osvojio 1. mjesto, Isam 2. mjesto, a Halima i Jasmina 3. mjesto. U ukupnom plasmanu učenici VII razreda su osvojili 1. mjesto, a učenici VIII i IX razreda su osvojili 3. mjesto.   

Iskrene čestitke učenicima i nastavnicima koji su ih pripremali za takmičenje i mnogo uspjeha na kantonalnom takmičenju.

2. U utorak 15. marta u OŠ „Hasan Kikić“ u Vidi održano je gradsko takmičenje iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti. Na ovom takmičenju našu školu su predstavili: Hasanović Lamija učenica VI razreda, Halilović Amina učenica VII razreda i Šakić Azra učenica VIII razreda. Amina je osvojila 1. mjesto sa 96 bodova, Lamija 3. mjesto sa 92,60 bodova, Azra 5. mjesto. U ukupnom plasmanu naše učenice su osvojile 2. mjesto.

Iskrene čestitke učenicama i nastavnicama koje su ih pripremale za takmičenje i mnogo uspjeha na kantonalnom takmičenju.