U sklopu realizacije USAID- ovog projekta pomoći lokalnoj upravi učenici IX razreda su imali priliku sudjelovati u izuzetno zanimljivoj prezentaciji čiji je cilj povezivanje škole sa lokalnom privredom, jačanje učeničkih kompetencija te razgovor o procesima i odlukama o izboru zanimanja.

Cijeneći značaj pružanja podrške učenicima u izboru budućeg zanimanja u skladu sa njihovim sposobnostima, interesima i sklonostima zahvalni smo na današnjoj prilici da naši učenici dobiju informaciju više o svijetu zvanja i zanimanja.

By admin

Preporučeni članak